outboard

Adverb

Översättningar

Diskussion om ordet outboard

outboard

outboards
Substantiv

Översättningar

Svenska

Möjliga synonymer till outboard

Diskussion om ordet outboard

outboard

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet outboard

  • "the outboard section of a wing"
  • "outboard rigging"

Vad betyder outboard inom data ?

located away from the midline of a vessel or aircraft

Möjliga synonymer till outboard

Diskussion om ordet outboard