outwith

Preposition

Översättningar

Möjliga synonymer till outwith

Diskussion om ordet outwith

  • In_Pace - 2008-03-28

    Det bör möjligen understrykas att ordet 'outwith' är i huvudsak skotsk engelska, och mindre vanlig i sydligare BrE