ovederhäftig

Adjektiv

Översättningar

Vad betyder ovederhäftig inom generell ?

som lämnar falska och osakliga påståenden och uppgifter

Möjliga synonymer till ovederhäftig

Relaterat till ovederhäftig

skuld

oriktighet

fattigdom

otillräcklighet

oförmåga

obehörighet

betalningsinställelse

Diskussion om ordet ovederhäftig