ozon

ozonet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet ozon

 • "Men just nu är det lite tunt ozon som fladdrar förbi, säger han till TT."
 • "Kväveoxid uppstår vid förbränning och bidrar till försurning och marknära ozon, just marknära ozon är en bidragande orsak till smog."
 • "Kväveoxid uppstår vid förbränning och bidrar till försurning och marknära ozon, just marknära ozon är en bidragande orsak till smog."
 • "Sammanlagt har IVO granskat elva patienters journaler som läkaren behandlat med ozon i Sverige."
 • "– Istället för att filtrera med exempelvis ozon eller med kemikalier ville vi visa på att våtmarker kan vara lika effektivt för att ta bort läkemedel, säger Per-Magnus Ehde, forskningsingenjör på Högskolan i Halmstad."
 • "Anledningen är att det kommit till IVO:s kännedom att läkaren behandlat patienter med intravenöst ozon."
 • "Vi mäter kvävedioxid, svaveldioxid, ozon."
 • "Den man oftast använder är ozonering, vilket är bra för ozon är ett mycket kraftfullt oxidationsmedel och det är detta vi ska experimentera med."
 • "Forskningen visar att det är just kvävedioxid, partiklar och ozon som är värst för hälsan."
 • "Det handlar om sot, ozon och metan, ämnen som inte stannar i atmosfären lika länge som exempelvis koldioxid."

Ordet ozon har 2 betydelser

 • Inom kemi
 • Inom generell
kemi
generell

Vad betyder ozon inom kemi ?

en svagt blå gas med karaktäristisk lukt

Översättningar (inom kemi)

Engelska

Möjliga synonymer till ozon (inom kemi)

Relaterat till ozon (inom kemi)

hygien

luft

Ordet ozon inom generell

Möjliga synonymer till ozon (inom generell)

Diskussion om ordet ozon