Adjektiv

Översättningar

Engelska

Synonymer till

Hur används ordet

 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."

Diskussion om ordet

Adverbial

Översättningar

Hur används ordet

 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."

Vad betyder inom generell ?

''verbpartikeln #Verbpartikel|på i rollen som adjektiv, predikativt''

Möjliga synonymer till

Diskussion om ordet

Partikel

Översättningar

Engelska

Hur används ordet

 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."

Vad betyder inom generell ?

''verbpartikeln #Verbpartikel|på i rollen som adjektiv, predikativt''

Diskussion om ordet

Preposition

Hur används ordet

 • "Då jag lämnade henne hade hon inga pengar på sig"
 • "Vi reste på natten och vilade dagen"
 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."

Vad betyder inom boende ?

''verbpartikeln #Verbpartikel|på i rollen som adjektiv, predikativt''

Diskussion om ordet

Preposition

Översättningar

Hur används ordet

 • "En lastbil körde in i mitträcket på E22:an i höjd med Pukavik i södergående riktning."
 • "Ändringarna beror på att flera tjänstemän har känt sig hotade av enskilda besökare."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "Så då ser vi att de åtgärder vi har vidtagit gav effekt, både på slakterierna och ut på gårdarna, säger Maria Donis, vd för branschorganisationen Svensk Fågel."
 • "En trafikolycka inträffade vid halvtretiden på Skeppsbrokajen / Infartsleden i Karlskrona."
 • "Gasar man på går bilen i över 90 kilometer i timmen."
 • "En student på BTH, Blekinge Tekniska Högskola, stängs av efter att ha fuskat med ett inlämnat examensarbete."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."
 • "Djurförbudet bygger på en samlad bild och på grundlig dokumentation, säger en djurskyddshandläggare på länsstyrelsen i Blekinge."

Vad betyder inom generell ?

''verbpartikeln #Verbpartikel|på i rollen som adjektiv, predikativt''

Möjliga synonymer till

Diskussion om ordet