påfrestning

påfrestningen
påfrestningar
påfrestningarna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till påfrestning

Hur böjs ordet påfrestning på svenska?

Obestämd singular: påfrestning
Bestämd singular: påfrestningen
Obestämd plural: påfrestningar
Bestämd plural: påfrestningarna

Hur används ordet påfrestning

 • "Så jag var inte färdig för det just då, för det blev så stor påfrestning."
 • "Och många lärare upplever föräldrartrycket som en ökad påfrestning, skriver"
 • "Smittan innebär naturligtvis en stor påfrestning för den drabbade gården."
 • "Det var en stor påfrestning för kommunen."
 • "Det kommer också innebära en otroligt påfrestning på organisationen."
 • "Livet i en husvagn är fritt men det är också en påfrestning att leva så nära naturen."
 • "– Störst utmaning och påfrestning har omsorgspersonalen haft som fått hantera restriktioner för anställda och brukare men även extra skyddsutrustning."
 • "Två mord på kort tid är en påfrestning för en liten myndighet som Blekinge."
 • "Enligt utredarna ska den bland annat medfört att han brustit i ” realitetsanpassning ” till följd av ” psykisk påfrestning ” – något försvarsadvokaten Eric Widner fäste stor vikt vid under sin slutplädering i tingsrätten."
 • "– Plattorna i är raka så även om jag inte har en jättestor byst blir det ändå en stor påfrestning."

Ordet påfrestning har 3 betydelser

 • Inom allmänt
 • Inom vardagligt
 • Inom generell
allmänt
vardagligt
generell

Vad betyder påfrestning inom allmänt ?

belastning, ansträngning

Översättningar (inom allmänt)

Engelska

Synonymer till påfrestning (inom allmänt)

Möjliga synonymer till påfrestning (inom allmänt)

Ordet påfrestning inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska
 • tax  [ vardagligt ]

Ordet påfrestning inom generell

Diskussion om ordet påfrestning