påla

pålar
pålade
pålat
Verb

Översättningar

Hur böjs ordet påla på svenska?

Presens: pålar
Preteritum: pålade
Supinum: pålat

Hur används ordet påla

  • "- Det är viktigt att inte påla när torsken är samlad i det här området för att leka, för då kan det bli stora skador."
  • "Vindkraftbolagen följer forskningen och har inte längre någon avsikt att påla under leken, säger Hammar."
  • "Därefter ska bolaget påla, vilket beräknas ta ett par månader, och först efter det kan bygget, som beräknas ta 26 månader, komma igång."
  • "– Källargolvet var i så dåligt skick att vi var tvungna att bila bort och gräva ut betonggolvet, samt påla och dra nya ledningar."
  • "– Skorstenen rasade ju när de började påla på tomten intill här, säger Jonatan Jonsson."
  • "Nästa vecka drar arbetet igång med att påla för grunden och tanken är att förskolan, som ska rymma 80 barn, kommer att stå klar i augusti nästa år för att sedan öppna i början av september."
  • "Allternativen är allt från att påla 80 meter ner till berg, till att spela inför enbart sittande åskådare."
  • "Allternativen är allt från att påla 80 meter ner till berg, till att spela inför enbart sittande åskådare."
  • "Om man väljer det kostsamma alternativet, att påla, lär kommunledningen i Göteborg ha åsikter."
  • "Ett företag arbetar med att påla på platsen och av okänd anledning lossnade en tio meter lång påle från en kran och träffade mannen i huvudet."

Diskussion om ordet påla