påle

pålen
pålar
pålarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till påle

Hur böjs ordet påle på svenska?

Obestämd singular: påle
Bestämd singular: pålen
Obestämd plural: pålar
Bestämd plural: pålarna

Hur används ordet påle

  • "För att säkra gravstenarna slår kyrkogårdsarbetarna ned en påle ned mitt i graven."
  • "Jag ser det som en gravskändning att kliva upp på en grav och slå ned påle mitt i graven."
  • "Lösningen att slå ned en påle mitt i graven är en medveten lösning."
  • "– Jag tycker det är upp-rörande att kyrkogårdsförvaltningen har satt en påle rakt ner i mina föräldrars grav för att stötta upp stenen."
  • "En ko stod bunden vid en trasig påle."
  • "I början av augusti hittades en vass påle utanför en brygga vid Björklingebadet i Uppsala."
  • "Ny påle"
  • "Fick påle i huvudet – omkom"
  • "En tio meter lång påle lossnade från kranen och träffade mannen i huvudet."
  • "Räddningstjänsten har sökt igenom vattnet vid badplatsen och hittat en påle som har tagits bort."

Vad betyder påle inom teknik ?

stock eller stolpe som är nedkörd i marken

Möjliga synonymer till påle

Diskussion om ordet påle