påsättning

Substantiv [n]

Översättningar

Möjliga synonymer till påsättning

Diskussion om ordet påsättning

påsättning

påsättningen
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Ordet påsättning har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom sex
teknik
sex

Ordet påsättning inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till påsättning (inom teknik)

Ordet påsättning inom sex

Översättningar (inom sex)

Engelska

Möjliga synonymer till påsättning (inom sex)

Diskussion om ordet påsättning