påssjuka

påssjukan
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Hur används ordet påssjuka

  • "En gymnasieelev i Rättvik som skulle vaccineras mot hepatit B fick i stället vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund."
  • "Sjuksköterskan skulle senare samma dag vaccinera andra elever med vaccinet mot mässling, påssjuka och röda hund."
  • "Pojken skulle ha vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund men fick Gardasil."
  • "En pojke som skulle vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund på en skola i Gävle fick av misstag vaccinet Gardasil – mot livmoderhalscancer."
  • "– Det är som med vaccinen mot mässling, röda hund och påssjuka."
  • "En lågstadieelev i Gävle skulle vaccineras mot mässling, påssjuka och röda hund."
  • "I det svenska vaccinationsprogrammet vaccineras barn mot polio, difteri, stelkramp, kikhosta, infektioner orsakade av Haemophilus influenzae typ b, mässling, påssjuka och röda hund och allvarliga sjukdomar orsakade av pneumokocker."
  • "Det var som halsfluss och påssjuka samtidigt, berättar hon."
  • "SBU har granskat vaccinering mot de vanligaste sjukdomarna såsom mässling, påssjuka, röda hund och kikhosta, och konstaterar att de skyddar bra mot det de säger sig skydda mot."
  • "Enligt senaste siffror vaccineras 93 procent av landets barn mot vanliga barnsjukdomar som mässling, påssjuka och röda hund."

Vad betyder påssjuka inom medicin ?

Fotograf: Wikipedia
en smittsam virusinfektion. Sjukdomen är ovanlig i Sverige i dag eftersom de flesta människor är vaccinerade http://sv.wikipedia.org/wiki/P%C3%A5ssjuka

Relaterat till påssjuka

ohälsa

Diskussion om ordet påssjuka