påtala

påtalar
påtalade
påtalat
Verb

Synonymer till påtala

Hur böjs ordet påtala på svenska?

Presens: påtalar
Preteritum: påtalade
Supinum: påtalat

Hur används ordet påtala

  • "Ärendet ligger nu hos UD, som ” sannolikt kommer påtala att det var fel att göra så här ”, enligt Karlsson."
  • "– Personligen vill jag påtala att det är lite märkligt med tanke på den situation som utvecklingsbolaget befinner sig i."
  • "– Syftet med mötet var att påtala händelsen men vad som sades, det är inga detaljer jag kan delge, säger Rasmus Eljanskog."
  • "Här har Sofia Lenninger sett det som sin uppgift som tjänsteman att påtala fakta i frågan."
  • "Detta måste vi påtala, att detta också kostar pengar, säger hon."
  • "Efter ett tag stannade bilen som kört om, och offret gick ur för att påtala den vårdslösa körningen."
  • "Och i de fall som man finner brister ska man ju påtala det för fastighetsägaren och begära att de vidtar åtgärder, säger Rolf Andersson som är sekreterare i Gamla Carlscrona."
  • "I fredags beslutade socialnämnden att i en Lex sarah-anmälan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, påtala den akuta krisläget."
  • "– Vi håller kvar målsättningen om midsommar, men det är också viktigt att påtala att det här beror helt på hur det ser ut med vaccinleveranser framåt."
  • "Jag ser inte att det här innebär så stor skillnad från hur det är i dag, och det har vi försökt påtala tidigare, säger han."

Diskussion om ordet påtala