påträngande

Adverb

Översättningar

Hur används ordet påträngande

 • "Ett alternativ kan bli att helt stänga socialnämndens sammanträden eftersom både politiker och tjänstemän upplevt att enskilda besökare uppträtt påträngande och hotfullt."
 • "Skylten är uppsatt på sträckan mellan Karlskrona och Nättraby och Konsumentverket säger att den är för påträngande och väcker för mycket uppmärksamhet där den står nu."
 • "Det framgår att hon upplevt mannens agerande som mycket obehagligt och påträngande."
 • "Efter att ha larmat räddningstjänsten blev röken till slut så påträngande att hon tvingades fly sitt hus."
 • "Och trots att hon tydligt gjorde klart att hon ville att kontakten skulle upphöra och dessutom blockerade flera konton blev mannen allt mer påträngande, enligt åtalet."
 • "Vissa har upplevt det som så påträngande att de inte kunnat sitta utomhus."
 • "Den senaste tiden har Miljöförbundet Blekinge Väst mottagit flera anmälningar om påträngande flugor på Listerlandet, något"
 • "De fyra åtalade nekar till brott och menar att de bara försökt lugna ner offret, som ska ha uppträtt våldsamt, påträngande och aggressivt mot övriga gäster."
 • "Men dottern uppgav till pappan att en person i familjehemmet var påträngande."
 • "– Det finns absolut inslag av andlighet, men inget påträngande."

Vad betyder påträngande inom bildligt ?

som oförsynt tränga|tränger sig på

Möjliga synonymer till påträngande

Diskussion om ordet påträngande

påträngande

Adjektiv

Översättningar

Hur används ordet påträngande

 • "Ett alternativ kan bli att helt stänga socialnämndens sammanträden eftersom både politiker och tjänstemän upplevt att enskilda besökare uppträtt påträngande och hotfullt."
 • "Skylten är uppsatt på sträckan mellan Karlskrona och Nättraby och Konsumentverket säger att den är för påträngande och väcker för mycket uppmärksamhet där den står nu."
 • "Det framgår att hon upplevt mannens agerande som mycket obehagligt och påträngande."
 • "Efter att ha larmat räddningstjänsten blev röken till slut så påträngande att hon tvingades fly sitt hus."
 • "Och trots att hon tydligt gjorde klart att hon ville att kontakten skulle upphöra och dessutom blockerade flera konton blev mannen allt mer påträngande, enligt åtalet."
 • "Vissa har upplevt det som så påträngande att de inte kunnat sitta utomhus."
 • "Den senaste tiden har Miljöförbundet Blekinge Väst mottagit flera anmälningar om påträngande flugor på Listerlandet, något"
 • "De fyra åtalade nekar till brott och menar att de bara försökt lugna ner offret, som ska ha uppträtt våldsamt, påträngande och aggressivt mot övriga gäster."
 • "Men dottern uppgav till pappan att en person i familjehemmet var påträngande."
 • "– Det finns absolut inslag av andlighet, men inget påträngande."

Diskussion om ordet påträngande