Pampas

Namn

Översättningar

Ordet Pampas inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Pampas

pampas

(-)(-)(-)
Substantiv

Ordet pampas inom

Fotograf: Wikipedia

Relaterat till pampas

slättland

Diskussion om ordet pampas

pampas

Namn

Översättningar

Vad betyder pampas inom generell ?

the vast grassy plains of northern Argentina

Diskussion om ordet pampas