panorama

panoramat
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Synonymer till panorama

Hur används ordet panorama

  • "Padel panorama har tagit i ordentligt med 23 banor som ryms i den nästan 8 000 kvadratmeter stora lokalen."
  • "Hör padelspelarna Isabella Billengren och Emil Jungåker från Padel panorama utanför Jönköping berätta sina bästa tips för nybörjare."
  • "Utställningen presenteras som ett generöst panorama av intensiv, kraftfull och aktuell samtidskonst och många av verken har tillkommit särskilt för utställningen."
  • "– Man kan alltid vara efterklok, men man kan säga att det är ett helt annat panorama idag, det är ett helt annat tryck på den akuta beroendevården än det var bara för tio år sedan."
  • "I helgen pågick inte bara smakfestival i Umeå, utan också barnkulturfestivalen ” Barnens panorama ” – men även där var det mat-tema."
  • "– Samma panorama fast i full upplösning kommer ha en datavolym som är 64 gånger större, och en upplösning som är 8 gånger bättre."

Vad betyder panorama inom biologi ?

bild över en bred vy

Möjliga synonymer till panorama

Relaterat till panorama

framställning

framträdande

syn

förlustelse

måleri

synlighet

Diskussion om ordet panorama

panorama

panoramas
Substantiv

Ordet panorama har 3 betydelser

  • Inom lingvistik
  • Inom bildligt
  • Inom film
lingvistik
bildligt
film

Vanligast betydelse av ordet panorama inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Synonymer till panorama (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till panorama (inom lingvistik)

Vanlig betydelse av ordet panorama inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till panorama (inom bildligt)

Ordet panorama inom film

a picture (or series of pictures) representing a continuous scene

Översättningar (inom film)

Synonymer till panorama (inom film)

Möjliga synonymer till panorama (inom film)

Diskussion om ordet panorama