pantry

pantries
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pantry

Ordet pantry har 3 betydelser

  • Inom mat
  • Inom sjöfart
  • Inom generell
mat
sjöfart
generell

Vad betyder pantry inom mat ?

A small room for storing foods or wines

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till pantry (inom mat)

Möjliga synonymer till pantry (inom mat)

Ordet pantry inom sjöfart

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Synonymer till pantry (inom sjöfart)

Ordet pantry inom generell

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pantry (inom generell)

Diskussion om ordet pantry