parallellogram

parallellogrammen
parallellogram
parallellogrammen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Synonymer till parallellogram

  • romb [ matematik ]

Hur böjs ordet parallellogram på svenska?

Obestämd singular: parallellogram
Bestämd singular: parallellogrammen
Obestämd plural: parallellogram
Bestämd plural: parallellogrammen

Vad betyder parallellogram inom matematik ?

Fotograf: Wikipedia
fyrhörning där de båda paren av motstående sidor är inbördes parallella

Relaterat till parallellogram

hakform

Diskussion om ordet parallellogram

  • - 2016-05-26

    Parallellogram är ett n-genus, varför det i bestämd form singular heter "parallellogrammen" och inte "parallellogrammet" som sökmotorn föreslår.