parcel

parcel
parcelled
parcelled
Verb

Översättningar

Hur används ordet parcel

  • "The developers parceled the land"

Ordet parcel har 2 betydelser

  • Inom jordbruk
  • Inom generell
jordbruk
generell

Vad betyder parcel inom jordbruk ?

stycka jord i smålotter

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Ordet parcel inom generell

divide into parts

cover with canvas, as of rope

make into a parcel

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till parcel (inom generell)

Diskussion om ordet parcel

parcel

parcels
Substantiv

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till parcel (inom generell)

Ordet parcel har 3 betydelser

  • Inom musik
  • Inom jordbruk
  • Inom jordbruk
musik
jordbruk
jordbruk

Ordet parcel inom musik

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till parcel (inom musik)

Möjliga synonymer till parcel (inom musik)

Ordet parcel inom jordbruk

the result of parcelling out or sharing

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till parcel (inom jordbruk)

Möjliga synonymer till parcel (inom jordbruk)

Ordet parcel inom jordbruk

Översättningar (inom jordbruk)

Svenska

Synonymer till parcel (inom jordbruk)

Diskussion om ordet parcel