parenkym

parenkymet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska

Rim på parenkym

Vad betyder parenkym inom botanik, biologi ?

Grundvävnaden i växter alterbativt specifik vävnad i kroppsorgan

Diskussion om ordet parenkym