parlay

parlays
Substantiv

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet parlay

parlay

parlay
parlayed
parlayed
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet parlay har 4 betydelser

  • Inom amerikansk engelska
  • Inom ekonomi
  • Inom spel
  • Inom generell
amerikansk engelska
ekonomi
spel
generell

Ordet parlay inom amerikansk engelska

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Svenska

Möjliga synonymer till parlay (inom amerikansk engelska)

Ordet parlay inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till parlay (inom ekonomi)

Ordet parlay inom spel

satsa spelvinst

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet parlay inom generell

stake winnings from one bet on a subsequent wager

Diskussion om ordet parlay