part

Adjektiv

Översättningar

Diskussion om ordet part

part

part
parted
parted
Verb

Hur används ordet part

 • "Moses parted the Red Sea"
 • "The business partners broke over a tax question"
 • "The friends separated after the party"

Ordet part har 3 betydelser

 • Inom typografi
 • Inom generell
 • Inom kläder
typografi
generell
kläder

Ordet part inom typografi

Översättningar (inom typografi)

Synonymer till part (inom typografi)

Möjliga synonymer till part (inom typografi)

Ordet part inom generell

Synonymer till part (inom generell)

Ordet part inom kläder

Synonymer till part (inom kläder)

Möjliga synonymer till part (inom kläder)

Diskussion om ordet part

part

parts
Substantiv

Översättningar (inom kläder)

Svenska

Synonymer till part (inom kläder)

Hur används ordet part

 • "What part of Sweden are you from?"
 • "the government must do its part"
 • "religions in all parts of the world"
 • "he wanted to feel a part of something bigger than himself"
 • "glue the two parts together"
 • "She had a leading part in the movie"
 • "A song in four parts"
 • "he tried to sing the tenor part"
 • "A part of my steak"
 • "I have no part in this"
 • "his part was right in the middle"

Ordet part har 6 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom teater, film
 • Inom musik
 • Inom matematik
 • Inom generell
 • Inom juridik
lingvistik
teater, film
musik
matematik
generell
juridik

Vad betyder part inom lingvistik ?

something determined in relation to something that includes it something less than the whole of a human artifact: "the rear part of the house"

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till part (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till part (inom lingvistik)

Ordet part inom teater, film

Performing a character in theatre or fikm

Översättningar (inom teater, film)

Svenska

Synonymer till part (inom teater, film)

Möjliga synonymer till part (inom teater, film)

Ordet part inom musik

the melody carried by a particular voice or instrument in polyphonic music

Översättningar (inom musik)

Svenska

Synonymer till part (inom musik)

Möjliga synonymer till part (inom musik)

Ordet part inom matematik

one of the portions into which something is regarded as divided and which together constitute a whole: "the written part of the exam"

Översättningar (inom matematik)

Synonymer till part (inom matematik)

Möjliga synonymer till part (inom matematik)

Ordet part inom generell

a line where the hair is parted

Översättningar (inom generell)

Svenska

Synonymer till part (inom generell)

Möjliga synonymer till part (inom generell)

Möjliga synonymer till part (inom generell)

Möjliga synonymer till part (inom generell)

Ordet part inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till part (inom juridik)

Möjliga synonymer till part (inom juridik)

Diskussion om ordet part

part

Adverb

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till part (inom juridik)

Hur används ordet part

 • "I felt partly to blame"
 • "He was partially paralyzed"

Diskussion om ordet part

part

parten
parter
parterna
Substantiv [n]

Översättningar

Hur böjs ordet part på svenska?

Obestämd singular: part
Bestämd singular: parten
Obestämd plural: parter
Bestämd plural: parterna

Hur används ordet part

 • "– När jag nu förstår att mycket av den information som kanske kommit in till kommunen har kommit från företrädare för Gazprom som ju är part i det här målet så menar jag att regeringen måste nu dubbelkolla de här uppgifterna så vi kan få garantier för att det beslut som är fattat har fattats på riktig grund, säger försvarsutskottets ordförande Allan Widman ( L )."
 • "Men den utredare som kommunen anlitat, förra socialdeirektören Ann-Christine Petersson, säger att det inte ingick i uppdraget att kontakta den part som initierade hela ärendet efter dödsfallet i december förra året."
 • "Den anser att en särskild lagstiftning, med rötter i EU-lag, måste till för att reglera sådant som prissättning och tillgång för tredje part i Nord Stream 2."
 • "Därför är vi glada att detta nu utreds av en tredje part."
 • "Och det är ju just det här som Izatolla hela tiden har försökt berätta, som nu styrks av en tredje part, säger Samuel Ålöv, som varit Izatollas juridiska ombud under hela asylprocessen."
 • "Moderaterna i landstinget har lagt förslag på ett ungdomsråd där tanken var att belysa och synliggöra ungdomars frågeställningar och problem för både politik och tjänstemän samt bli en viktig part i samarbete med BUP och kommunerna."
 • "– Vi är ingen domstol där arbetsgivaren ses som en jämnbördig part."
 • "Dels att vi inte anser att närboende är en part i ärendet och dels för att handläggningen hade dragit ut oerhört mycket på tiden om vi behövt göra det, säger Klas Werme, polisregion Syd."
 • "Ingen tredje part ska vara skadad."
 • "Det är först om man letar upp webbadressen som finns i informationen som man förstår att det är ett aprilskämt från Svenskarnas part."

Diskussion om ordet part

 • - 2008-05-11

  gör "del av" till ett uppslagsord. part of osv.