pass over

pass over
passed over
passed over
Verb

Översättningar

Hur används ordet pass over

  • "The plane passed over Damascus"

Ordet pass over har 4 betydelser

  • Inom sport
  • Inom film
  • Inom generell
  • Inom musik
sport
film
generell
musik

Ordet pass over inom sport

Översättningar (inom sport)

Möjliga synonymer till pass over (inom sport)

Ordet pass over inom film

Synonymer till pass over (inom film)

Ordet pass over inom generell

fly over

Synonymer till pass over (inom generell)

Uttryck till pass over (inom generell)

Ord i uttryck för pass over (inom generell)

Ordet pass over inom musik

Synonymer till pass over (inom musik)

Möjliga synonymer till pass over (inom musik)

Diskussion om ordet pass over