pass around

pass around
passed around
passed around
Verb

Översättningar

Övrig relation till pass around

Ordet pass around har 2 betydelser

  • Inom generell
  • Inom mat
generell
mat

Vad betyder pass around inom generell, generell ?

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Möjliga synonymer till pass around (inom generell)

Ordet pass around inom mat

Synonymer till pass around (inom mat)

Övrig relation till pass around (inom mat)

Möjliga synonymer till pass around (inom mat)

Diskussion om ordet pass around