pass out

pass out
passed out
passed out
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till pass out

Ordet pass out har 3 betydelser

  • Inom juridik
  • Inom vardagligt
  • Inom bildligt
juridik
vardagligt
bildligt

Ordet pass out inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Möjliga synonymer till pass out (inom juridik)

Ordet pass out inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska

Synonymer till pass out (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pass out (inom vardagligt)

Ordet pass out inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Synonymer till pass out (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pass out (inom bildligt)

Diskussion om ordet pass out

  • - 2009-02-26

    "Pass out" = Svimma