patronizing

Adjektiv

Översättningar

Synonymer till patronizing

Vad betyder patronizing inom amerikansk engelska ?

talking down to someone in a condescending manner

Möjliga synonymer till patronizing

Diskussion om ordet patronizing

patronize

patronized
patronized
patronize
Verb

Ordet patronize har 3 betydelser

  • Inom handel
  • Inom teknik
  • Inom amerikansk engelska
handel
teknik
amerikansk engelska

Ordet patronize inom handel

Översättningar (inom handel)

Synonymer till patronize (inom handel)

Möjliga synonymer till patronize (inom handel)

Ordet patronize inom teknik

do one's shopping at; do business with; be a customer or client of

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till patronize (inom teknik)

Möjliga synonymer till patronize (inom teknik)

Ordet patronize inom amerikansk engelska

treat condescendingly

Översättningar (inom amerikansk engelska)

Synonymer till patronize (inom amerikansk engelska)

Diskussion om ordet patronize