PBC

Substantiv

Synonymer till PBC

Vad betyder PBC inom förkortning, data ?

Plain-Text Block Chaining

Diskussion om ordet PBC

  • - 2009-09-09

    Public Beast Crazy