peal

peal
pealed
pealed
Verb

Översättningar

Svenska

Synonymer till peal

Ordet peal har 3 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom generell
  • Inom gymnastik
teknik
generell
gymnastik

Ordet peal inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till peal (inom teknik)

Ordet peal inom generell

Synonymer till peal (inom generell)

Möjliga synonymer till peal (inom generell)

Ordet peal inom gymnastik

Synonymer till peal (inom gymnastik)

Diskussion om ordet peal

peal

Substantiv

Översättningar (inom gymnastik)

Svenska

Synonymer till peal (inom gymnastik)

Vad betyder peal inom allmänt ?

a deep prolonged sound (as of thunder)

Diskussion om ordet peal