pediment

pediments
Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet pediment har 3 betydelser

  • Inom arkitektur
  • Inom teknik
  • Inom generell
arkitektur
teknik
generell

Ordet pediment inom arkitektur

Översättningar (inom arkitektur)

Svenska

Ordet pediment inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Möjliga synonymer till pediment (inom teknik)

Ordet pediment inom generell

a triangular gable between a horizontal entablature and a sloping roof

Diskussion om ordet pediment

pediment

pedimentet
pediment
pedimenten
Substantiv [t]

Översättningar (inom generell)

Hur böjs ordet pediment på svenska?

Obestämd singular: pediment
Bestämd singular: pedimentet
Obestämd plural: pediment
Bestämd plural: pedimenten

Diskussion om ordet pediment