pennalist

pennalisten
pennalister
pennalisterna
Substantiv [n]

Hur böjs ordet pennalist på svenska?

Obestämd singular: pennalist
Bestämd singular: pennalisten
Obestämd plural: pennalister
Bestämd plural: pennalisterna

Möjliga synonymer till pennalist

Diskussion om ordet pennalist