pergament

pergamentet
(-)(-)
Substantiv [t]

Översättningar

Hur används ordet pergament

 • "Privilegiebrevet är skrivet på pergament och författat på dåtidens maktspråk latin och gör Jönköping till Sveriges äldsta stad med svenska stadsprivilegier."
 • "Evangelierna har färgstarka illustrationer gjorda på pergament och daterar från 390 tiill 630 efter Kristus."
 • "Listan omfattar en rad olika typer av material, som bland annat sten, celluloid, pergament och ljudinspelningar."
 • "Gammalt pergament – ännu äldre"
 • "Metoden skiljer sig beroende på om det rör sig om notpapper i originaltryck från 1700-talet, 1600-talskartor på pergament eller modernare böcker."
 • "Slutsatsen bekräftar sanningshalten i den handskrivna lapp på franska som hittats i boken, och som säger att den har ett ” mänskligt pergament ”."
 • "Ett förkolnat pergament från 500-talet efter Kristus har för första gången kunnat läsas av israeliska och amerikanska forskare."
 • "Det är skrivet på pergament, sannolikt fårskinn, och bär kund Edvard I:s vaxsigill."
 • "Det är skrivet på pergament, sannolikt fårskinn, och bär kund Edvard I:s vaxsigill."
 • "Han lovade till och med att skriva upp detta löfte i sitt eget blod på ett stycke pergament."

Vad betyder pergament inom generell ?

Fotograf: Wikipedia
skinn som bereda|beretts till skrivmaterial eller till bokband

Diskussion om ordet pergament

Pergament

Namn

Översättningar

Hur används ordet Pergament

 • "Artist : OPA ( Michael Sideridis, Andreas Rudenå, Daniel Pergament Persson, Thor Ahlgren, Martin Eriksson, Jonathan Larsson )"
 • "– Den är ett led i vårt arbete mot antisemitism, menar Susanna Pergament från Judiska församlingen i Malmö."

Ordet Pergament inom

Fotograf: Wikipedia

Diskussion om ordet Pergament

Pergament

Namn

Översättningar

Diskussion om ordet Pergament