periodontium

Substantiv

Översättningar

Svenska

Ordet periodontium har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom anatomi
anatomi
anatomi

Ordet periodontium inom anatomi

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Ordet periodontium inom anatomi

vävnaden runt en tand som håller den på plats

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Diskussion om ordet periodontium