permanence

permanences
Substantiv

Översättningar

Synonymer till permanence

Ordet permanence har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Ordet permanence inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till permanence (inom ALLMÄNT)

Ordet permanence inom generell

oavbruten fortvaro

the property of being able to exist for an indefinite duration

Översättningar (inom generell)

(inom generell)

Diskussion om ordet permanence