personify

personified
personified
personify
Verb

Översättningar

Synonymer till personify

Ordet personify har 3 betydelser

  • Inom norgespec
  • Inom musik
  • Inom generell
norgespec
musik
generell

Ordet personify inom norgespec

Översättningar (inom norgespec)

Ordet personify inom musik

Synonymer till personify (inom musik)

Ordet personify inom generell

attribute human qualities to something

Synonymer till personify (inom generell)

Uttryck till personify (inom generell)

Diskussion om ordet personify