perspiration

perspirations
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till perspiration

Vad betyder perspiration inom medicin ?

salty fluid secreted by sweat glands

Möjliga synonymer till perspiration

Diskussion om ordet perspiration

perspiration

perspirationen
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Möjliga synonymer till perspiration

Diskussion om ordet perspiration