pet

petet
(-)(-)
Substantiv [-]

Översättningar

Synonymer till pet

Hur används ordet pet

 • "Minskar med 100 pet år"
 • "Upsala Nya Tidning skriver att bröllo- pet mellan kronprinsessan Victoria och blivande prins Daniel ska hållas i Uppsala domkyrka, bl.a eftersom Storkyrkan i Stockholm är för liten och gränderna i Gamla stan för trånga."
 • "Förtroendet för det militära ledarska- pet sjönk från 60 till 41 procent."
 • "- Längs fjällkedjan ökar sedan snödju- pet ju längre norrut man kommer, säger Hans Gerremo, vd för Sveriges Lift- anläggningars Organisation ( SLAO )."
 • "Enligt Grass sökte han inte medlemska- pet frivilligt utan inkallades."
 • "Flygplanet har tagit bilder av utsläp- pet och man har också fotograferat ett misstänkt fartyg."
 • "Efter en intensiv, närmast våldsam, jakt av angreppskaraktär har de agerat gemensamt och i samförstånd i angrep- pet på 29-åringen."
 • "I flera år har ett stort antal forska- re från flera länder förberett sig för flygningen med ballongen och telesko- pet – som ska användas för observatio- ner av stjärnors livscykler samt utveckling av galaxer och galaxhopar."
 • "Blair sade att det politiska ledarska- pet är i kris, vilket gör det svårt att vinna stöd för förslaget till en EU-konstitution."
 • "– Det är ju viktigt att det blir en kontinuitet i behandlingen, om det finns pet som har behov av ECT behandling."

Vad betyder pet inom generell ?

det att peta

Möjliga synonymer till pet

Diskussion om ordet pet

pet

pets
Substantiv

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pet

 • "Martin was the teacher's pet."

Ordet pet har 2 betydelser

 • Inom hundar
 • Inom vardagligt
hundar
vardagligt

Vad betyder pet inom hundar ?

a domesticated animal kept for companionship or amusement

Översättningar (inom hundar)

Svenska

Synonymer till pet (inom hundar)

 • dog [ hundar ]
 • cat [ däggdjur ]

Möjliga synonymer till pet (inom hundar)

Ordet pet inom vardagligt

A person or thing particularly cherished or indulged

Översättningar (inom vardagligt)

Möjliga synonymer till pet (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pet

pet

Adjektiv

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pet (inom vardagligt)

Hur används ordet pet

 • "Steve had two pet cats."
 • "Relativity was his pet theory."

Vad betyder pet inom generell ?

favorite or most preferred; showing fondness or affection; kept as a pet

Möjliga synonymer till pet

Diskussion om ordet pet

pet

pet
petted
petted
Verb

Översättningar

Svenska

Hur används ordet pet

 • "Tom knelt down to pet the kitty-cat."

Ordet pet har 2 betydelser

 • Inom konst
 • Inom mat
konst
mat

Vad betyder pet inom konst ?

to stroke or caress gently; to treat as a pet and indulge

Översättningar (inom konst)

Synonymer till pet (inom konst)

Möjliga synonymer till pet (inom konst)

Ordet pet inom mat

to engage in amorous fondling and caressing

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till pet (inom mat)

Möjliga synonymer till pet (inom mat)

Diskussion om ordet pet

PET

Substantiv [-]

Översättningar (inom mat)

Svenska

Synonymer till PET (inom mat)

Hur används ordet PET

 • "The doctor said he needs a PET scan"

Vad betyder PET inom förkortning, medicin ?

PET: positron emission tomography; a medical test that can show the blood flow through the brain, areas of high metabolic activity that indicate potential tumors, as well as areas of damaged heart tissue.

Möjliga synonymer till PET

Diskussion om ordet PET