pettiness

Substantiv

Synonymer till pettiness

Ordet pettiness har 2 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom generell
ALLMÄNT
generell

Vad betyder pettiness inom ALLMÄNT ?

narrowness of mind or ideas or views

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till pettiness (inom ALLMÄNT)

Ordet pettiness inom generell

the quality of being unimportant and petty or frivolous

lack of generosity in trifling matters

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pettiness (inom generell)

Möjliga synonymer till pettiness (inom generell)

Diskussion om ordet pettiness

  • - 2014-02-26

    småaktighet, trivalitet