pillage

pillages
Substantiv

Översättningar

Synonymer till pillage

Ordet pillage har 2 betydelser

  • Inom vulgärt
  • Inom generell
vulgärt
generell

Ordet pillage inom vulgärt

Översättningar (inom vulgärt)

Synonymer till pillage (inom vulgärt)

Möjliga synonymer till pillage (inom vulgärt)

Ordet pillage inom generell

Synonymer till pillage (inom generell)

Diskussion om ordet pillage

pillage

pillage
pillaged
pillaged
Verb

Översättningar (inom generell)

Synonymer till pillage (inom generell)

Diskussion om ordet pillage