PINE

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar

Engelska
  • PINE  [ förkortning, data ]

Diskussion om ordet PINE

pine

pines
Substantiv

Översättningar

Svenska
  • tall  [ botanik, barrväxt ]
  • fura  [ botanik ]
  • fur

Hur används ordet pine

  • "En liten bit från ysteriet ligger mikrobryggeriet ” The pine ridge ”."
  • "The pine & the elk är namnet på Kristoffer Svenssons nya tv-serie, eller ” truecom ” som han kallar den."
  • "Även om The pine & the elk går upp på Göteborgs filmfestival vet inte Kristoffer Svensson hur serien ska nå en större publik."
  • "Och förhoppningen är att det mesta kommer att vara sig likt – publikläktarnas ljusa marmor, träreliefer i teak och oregon pine, de schackrutiga kakelgolven och barnbassängens färgstarka mosaikväggar."

Vad betyder pine inom botanik ?

a coniferous tree, straight-grained durable and often resinous white to yellowish; timber of any of numerous trees of the genus Pinus

Möjliga synonymer till pine

Diskussion om ordet pine

pine

pine
pined
pined
Verb

Översättningar

Svenska

Diskussion om ordet pine

PINE

Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder PINE inom förkortning, data ?

Pine Is Not Elm, Program for Internet News & Email

Diskussion om ordet PINE