pitch

pitch
pitched
pitched
Verb

Synonymer till pitch

Hur används ordet pitch

 • "She pitched her speech to the teenagers in the audience"
 • "He pitched his voice very low"
 • "pitch a tent"
 • "They pitched the roof at a steep slant"
 • "She pitched her aspirations too high"

Ordet pitch har 12 betydelser

 • Inom häst
 • Inom sport
 • Inom generell
 • Inom bildligt
 • Inom vardagligt
 • Inom ekonomi
 • Inom mat
 • Inom musik
 • Inom amerikansk engelska, vardagligt
 • Inom teknik
 • Inom tobaksrökning
 • Inom sport och fritid
häst
sport
generell
bildligt
vardagligt
ekonomi
mat
musik
amerikansk engelska, vardagligt
teknik
tobaksrökning
sport och fritid

Vad betyder pitch inom häst ?

erect and fix firmly in place

Översättningar (inom häst)

Möjliga synonymer till pitch (inom häst)

Vanlig betydelse av ordet pitch inom sport

erect and fasten

Översättningar (inom sport)

Synonymer till pitch (inom sport)

Möjliga synonymer till pitch (inom sport)

Ordet pitch inom generell

Översättningar (inom generell)

Möjliga synonymer till pitch (inom generell)

Möjliga synonymer till pitch (inom generell)

Möjliga synonymer till pitch (inom generell)

Ordet pitch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Möjliga synonymer till pitch (inom bildligt)

Ordet pitch inom vardagligt

Översättningar (inom vardagligt)

Synonymer till pitch (inom vardagligt)

Ordet pitch inom ekonomi

Översättningar (inom ekonomi)

Synonymer till pitch (inom ekonomi)

Möjliga synonymer till pitch (inom ekonomi)

 • calk [ sailing ships ]

Ordet pitch inom mat

fall forwards

Översättningar (inom mat)

Möjliga synonymer till pitch (inom mat)

Ordet pitch inom musik

set to a certain pitch, as of an instrument or one's voice

Översättningar (inom musik)

Möjliga synonymer till pitch (inom musik)

Ordet pitch inom amerikansk engelska, vardagligt

Översättningar (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Synonymer till pitch (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Möjliga synonymer till pitch (inom amerikansk engelska, vardagligt)

Ordet pitch inom teknik

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till pitch (inom teknik)

Möjliga synonymer till pitch (inom teknik)

Ordet pitch inom tobaksrökning

Översättningar (inom tobaksrökning)

Synonymer till pitch (inom tobaksrökning)

Möjliga synonymer till pitch (inom tobaksrökning)

Ordet pitch inom sport och fritid

cause to be at a particular level

Översättningar (inom sport och fritid)

Möjliga synonymer till pitch (inom sport och fritid)

Diskussion om ordet pitch

pitch

pitches
Substantiv

Översättningar (inom sport och fritid)

Svenska

Synonymer till pitch (inom sport och fritid)

Hur används ordet pitch

 • "The media has reached a high pitch of efficiency."
 • "I can't work myself up to a high pitch of enthusiasm"
 • "he was employed to see that his paper's news pitches were not trespassed upon by rival vendors"
 • "the roof had a steep pitch"
 • "his pitch fell short and his hat landed on the floor"

Ordet pitch har 15 betydelser

 • Inom lingvistik
 • Inom kricket
 • Inom bildligt
 • Inom golf
 • Inom fiske
 • Inom turism
 • Inom kemi
 • Inom handel
 • Inom musik
 • Inom politik
 • Inom sjöfart
 • Inom luftfart
 • Inom teknik
 • Inom spel
 • Inom vardagligt
lingvistik
kricket
bildligt
golf
fiske
turism
kemi
handel
musik
politik
sjöfart
luftfart
teknik
spel
vardagligt

Ordet pitch inom lingvistik

Översättningar (inom lingvistik)

Svenska

Synonymer till pitch (inom lingvistik)

Möjliga synonymer till pitch (inom lingvistik)

Ordet pitch inom kricket

the throwing of a baseball by a pitcher to a batter

Översättningar (inom kricket)

Svenska
 • plan  [ sport ]
 • kast  [ kricket ]

Synonymer till pitch (inom kricket)

Möjliga synonymer till pitch (inom kricket)

Ordet pitch inom bildligt

Översättningar (inom bildligt)

Svenska

Ordet pitch inom golf

a high approach shot in golf

Översättningar (inom golf)

Svenska

Synonymer till pitch (inom golf)

Ordet pitch inom fiske

fishing place

Översättningar (inom fiske)

Svenska

Ordet pitch inom turism

tent site

Översättningar (inom turism)

Svenska

Ordet pitch inom kemi

resin any of various dark heavy viscid substances obtained as a residue

Översättningar (inom kemi)

Svenska

Synonymer till pitch (inom kemi)

Möjliga synonymer till pitch (inom kemi)

Ordet pitch inom handel

sales showroom (British) a vendor's position (especially on the sidewalk)

Översättningar (inom handel)

Svenska

Synonymer till pitch (inom handel)

Möjliga synonymer till pitch (inom handel)

Ordet pitch inom musik

ear the property of sound that varies with variation in the frequency of vibration

Översättningar (inom musik)

Svenska

Möjliga synonymer till pitch (inom musik)

Ordet pitch inom politik

speech

Översättningar (inom politik)

Svenska

Ordet pitch inom sjöfart

high seas

Översättningar (inom sjöfart)

Svenska

Möjliga synonymer till pitch (inom sjöfart)

Ordet pitch inom luftfart

tilting of airplanes

Översättningar (inom luftfart)

Svenska

Ordet pitch inom teknik

degree of deviation from a horizontal plane:

Översättningar (inom teknik)

Svenska

Synonymer till pitch (inom teknik)

Ordet pitch inom spel

an all-fours game in which the first card led is a trump

Översättningar (inom spel)

Svenska

Synonymer till pitch (inom spel)

Ordet pitch inom vardagligt

the action or manner of throwing something

Översättningar (inom vardagligt)

Svenska
 • kast  [ kricket ]

Möjliga synonymer till pitch (inom vardagligt)

Diskussion om ordet pitch

pitch

(-)(-)(-)
Substantiv

Översättningar (inom vardagligt)

Engelska

Hur används ordet pitch

 • "Det den visade var att den som förställer rösten och försöker låta yngre pratar snabbare och höjer sin så kallade pitch."
 • "I sommar ska vi titta på om vi kan möjliggöra för cricket, ” en pitch ”, mellan två stycken fotbollsplaner."
 • "– Jag fick en chans att göra en pitch på ett av mina tre lifesciencebolag hos Kevin Lius företag MiniSV i Nanjing."
 • "– Jag vill vinna, inte Mello i första hand utan jag vill vinna Eurovision och Mellon ser jag som ett pitch stop på vägen."
 • "Det är en ganska lyckad pitch tycker jag, säger Kristoffer Hult."
 • "– Det började med en pitch i en tävling som SVT anordnade."
 • "Engelsmannen bor i Florida ett pitch ifrån Stenson."
 • "Spelarna kom in på planen med budskapet ” HUMAN RIGHTS – on and off the pitch ” och förbundskapten Ståle Solbakken hade samma budskap på sin tröja när han blev intervjuad i norsk tv före matchen."
 • "Och på 14:e hålet blev frustrationen påtaglig, en pitch mot green som stannade alldeles för kort om flaggan, Norén lyfte klubban över knäet – men lät bli att knäcka den."
 • "På 18:e slog jag en pitch 160 meter som träffade flaggan."

Rim på pitch

Vad betyder pitch inom musik ?

slag med klubban ''pitching wedge''

Diskussion om ordet pitch

 • - 2008-09-04

  Pitch him onto the street- slängde ut honom på gatan "Slänga"