plåga

plågan
plågor
plågorna
Substantiv [n]

Synonymer till plåga

Hur böjs ordet plåga på svenska?

Obestämd singular: plåga
Bestämd singular: plågan
Obestämd plural: plågor
Bestämd plural: plågorna

Hur används ordet plåga

 • "För kaninägare och uppfödare är det nya gulsoten en stor plåga."
 • "I Backaryd i Ronneby kommun har vildsvinen blivit en riktig plåga som förstör både trädgårdar och bilar."
 • "Stenmården är bilägarnas plåga då de biter sönder elkablar för miljardbelopp i Europa."
 • "Törsten är en stor plåga för många patienter som får vätskedrivande medicin."
 • "Midsommar en plåga för många barn"
 • "Till helgen väntas lite solchanser men innan dess ska regn och snö plåga landet."
 • "Dalarna – Tranor en plåga för bönderna"
 • "Oerhörd plåga"
 • "Vildsvin är en växande ekonomisk plåga i landet."
 • "I åratal har myggen tidvis varit en oerhörd plåga för människor och djur vid nedre Dalälven."
 • "För kaninägare och uppfödare är det nya gulsoten en stor plåga."
 • "I Backaryd i Ronneby kommun har vildsvinen blivit en riktig plåga som förstör både trädgårdar och bilar."
 • "Stenmården är bilägarnas plåga då de biter sönder elkablar för miljardbelopp i Europa."
 • "Törsten är en stor plåga för många patienter som får vätskedrivande medicin."
 • "Midsommar en plåga för många barn"
 • "Till helgen väntas lite solchanser men innan dess ska regn och snö plåga landet."
 • "Dalarna – Tranor en plåga för bönderna"
 • "Oerhörd plåga"
 • "Vildsvin är en växande ekonomisk plåga i landet."
 • "I åratal har myggen tidvis varit en oerhörd plåga för människor och djur vid nedre Dalälven."

Ordet plåga har 2 betydelser

 • Inom juridik
 • Inom medicin
juridik
medicin

Vad betyder plåga inom juridik ?

en ihållande smärta, besvär

Översättningar (inom juridik)

Synonymer till plåga (inom juridik)

Relaterat till plåga (inom juridik)

ohälsa

kval

skadlighet

obehag

ont

lidande

olycka

Ordet plåga inom medicin

Synonymer till plåga (inom medicin)

Möjliga synonymer till plåga (inom medicin)

Diskussion om ordet plåga

plåga

plågar
plågade
plågat
Verb

Synonymer till plåga (inom medicin)

Hur böjs ordet plåga på svenska?

Presens: plågar
Preteritum: plågade
Supinum: plågat

Hur används ordet plåga

 • "För kaninägare och uppfödare är det nya gulsoten en stor plåga."
 • "I Backaryd i Ronneby kommun har vildsvinen blivit en riktig plåga som förstör både trädgårdar och bilar."
 • "Stenmården är bilägarnas plåga då de biter sönder elkablar för miljardbelopp i Europa."
 • "Törsten är en stor plåga för många patienter som får vätskedrivande medicin."
 • "Midsommar en plåga för många barn"
 • "Till helgen väntas lite solchanser men innan dess ska regn och snö plåga landet."
 • "Dalarna – Tranor en plåga för bönderna"
 • "Oerhörd plåga"
 • "Vildsvin är en växande ekonomisk plåga i landet."
 • "I åratal har myggen tidvis varit en oerhörd plåga för människor och djur vid nedre Dalälven."

Vad betyder plåga inom juridik ?

en ihållande smärta, besvär

Relaterat till plåga

illvilja

lidande

olycka

obehag

svårighet

ont

kval

bestraffning

Diskussion om ordet plåga