placenta

placentan
placentor
placentorna
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till placenta

Hur böjs ordet placenta på svenska?

Obestämd singular: placenta
Bestämd singular: placentan
Obestämd plural: placentor
Bestämd plural: placentorna

Hur används ordet placenta

  • "” Det framgår inte att man vid något tillfälle eftergranskade placenta ( moderkaka ), vilket är en adekvat åtgärd vidfortsatt blödning ”, skriver IVO."
  • "Växtens placenta innehåller också höga nivåer av sackaros och fenoler, som forskarna tror räddat fröämnena från att frysa sönder."
  • "De lyckades inte få fröerna själva att gro, men de kunde extrahera cellmaterial från växternas placenta, själva ursprungsplatsen för fröerna i växten."

Ordet placenta har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom botanik
anatomi
botanik

Vad betyder placenta inom anatomi ?

Moderkakan (lat. placenta) är ett tillfälligt organ, som enbart finns i kroppen hos däggdjur av honkön under graviditet. Moderkakan består av två delar - den ena är genetiskt och biologiskt en del av fostret, den andra en del av modern. Moderkakan är inbäddad i livmoderväggen, där den tar emot näringsämnen och syre från moderns blod, och överför det till fostret, samt tar emot avfallsprodukter från fostret som moderns kropp sen kan göra sig av med. https://sv.wikipedia.org/wiki/Moderkaka

Översättningar (inom anatomi)

Engelska

Synonymer till placenta (inom anatomi)

Relaterat till placenta (inom anatomi)

anatomi

Ordet placenta inom botanik

Översättningar (inom botanik)

Engelska

Möjliga synonymer till placenta (inom botanik)

Diskussion om ordet placenta

  • - 2013-07-28

    Moderkaka

placenta

placentas
Substantiv

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Ordet placenta har 2 betydelser

  • Inom anatomi
  • Inom botanik
anatomi
botanik

Vad betyder placenta inom anatomi ?

the vascular structure in the uterus of most mammals providing oxygen and nutrients for and transferring wastes from the developing fetus

Översättningar (inom anatomi)

Svenska

Ordet placenta inom botanik

that part of the ovary of a flowering plant where the ovules form

Översättningar (inom botanik)

Svenska

Diskussion om ordet placenta