planering

planeringen
planeringar
planeringarna
Substantiv [n]

Översättningar

Synonymer till planering

Hur böjs ordet planering på svenska?

Obestämd singular: planering
Bestämd singular: planeringen
Obestämd plural: planeringar
Bestämd plural: planeringarna

Hur används ordet planering

  • "Det förenklar också för olika aktörer att ta hänsyn till dricksvattnet vid planering och utbyggnad av till exempel bostäder, vägar och, järnvägar, säger Margareta Lundin Unger på HaV i ett pressmeddelande."
  • "– När det gäller de marina delarna så sker inte vår planering i just detta systemet."
  • "– Vi har gjort en handlingsplan som vi följer och det handlar någonstans om att försöka undvika hyrläkare och genom att ha egen personal och bra planering."
  • "Men successivt ska vi beta av hela beståndet, säger Marina Eriksson, avdelningschef stöd, resurser och strategisk planering på Kunskapsförvaltningen i Karlskrona."
  • "För Blekinges del innebär det 150 personer till Sjöstridsskolan, 60 personer till Marinbasen och 100 till Blekinge flygflottilj och enligt nuvarande planering ska de lokaler och anläggningar som finns räcka till."
  • "En del av lösningen kan vara parallella operationer, effektivare planering av personalen samt smartare datasystem visar ny forskning vid BTH, Blekinge Tekniska Högskola."
  • "Nu återstår samverkan med regionen samt planering och projektering tillsammans med Fortifikationsverket som äger mark och byggnader."
  • "Vi har planering för hur vi ska hantera det här."
  • "Men för att tidpunkten då denna överlappning sker inte ska kollidera med flera operationssalar, behövs en noggrann planering."
  • "– Då smakar man det och gör sin planering för en större rostning, där du bland annat motiverar smak och rostningsgrad."

Vad betyder planering inom kläder ?

planläggning, projektering; process vars syfte är nå ett framtida mål genom ett systematiskt och målinriktat handlande från givna utgångspunkter

Möjliga synonymer till planering

Diskussion om ordet planering