planform

planforms
Substantiv

Översättningar

Möjliga synonymer till planform

Diskussion om ordet planform