plunder

plunders
Substantiv

Översättningar

Synonymer till plunder

Diskussion om ordet plunder

plunder

plunder
plundered
plundered
Verb

Översättningar

Svenska

Ordet plunder har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom juridik
teknik
juridik

Vad betyder plunder inom teknik ?

steal goods; take as spoils

Översättningar (inom teknik)

Synonymer till plunder (inom teknik)

Möjliga synonymer till plunder (inom teknik)

Ordet plunder inom juridik

Översättningar (inom juridik)

Svenska

Synonymer till plunder (inom juridik)

Möjliga synonymer till plunder (inom juridik)

Diskussion om ordet plunder