plunger

plungers
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till plunger

Ordet plunger har 6 betydelser

  • Inom militärväsen, slang
  • Inom spel
  • Inom sport
  • Inom handel
  • Inom generell
  • Inom teknik
militärväsen, slang
spel
sport
handel
generell
teknik

Ordet plunger inom militärväsen, slang

Översättningar (inom militärväsen, slang)

Svenska

Möjliga synonymer till plunger (inom militärväsen, slang)

Ordet plunger inom spel

Översättningar (inom spel)

Svenska

Ordet plunger inom sport

Översättningar (inom sport)

Svenska

Möjliga synonymer till plunger (inom sport)

Ordet plunger inom handel

Synonymer till plunger (inom handel)

Ordet plunger inom generell

someone who gambles extravagantly

Ordet plunger inom teknik

Synonymer till plunger (inom teknik)

Diskussion om ordet plunger

  • - 2011-05-26

    Sugpropp