ply

plies
Substantiv

Översättningar

Ordet ply har 2 betydelser

  • Inom teknik
  • Inom allmänt
teknik
allmänt

Vad betyder ply inom teknik ?

usually used in combination; one of several layers of cloth or paper or wood as in plywood

Översättningar (inom teknik)

Möjliga synonymer till ply (inom teknik)

Ordet ply inom allmänt

one of the strands twisted together to make yarn or rope or thread; often used in combination: "three-ply cord" or "four-ply yarn"

Översättningar (inom allmänt)

Möjliga synonymer till ply (inom allmänt)

Diskussion om ordet ply

ply

plied
plied
ply
Verb

Översättningar (inom allmänt)

Synonymer till ply (inom allmänt)

Hur används ordet ply

  • "Ply one's trade"
  • "Ships ply the waters near the coast"
  • "ply an axe"
  • "ply your wits!"

Ordet ply har 4 betydelser

  • Inom ALLMÄNT
  • Inom juridik
  • Inom generell
  • Inom politik
ALLMÄNT
juridik
generell
politik

Ordet ply inom ALLMÄNT

Översättningar (inom ALLMÄNT)

Möjliga synonymer till ply (inom ALLMÄNT)

Ordet ply inom juridik

Synonymer till ply (inom juridik)

Möjliga synonymer till ply (inom juridik)

Ordet ply inom generell

apply oneself diligently

wield vigorously

use diligently

Ordet ply inom politik

travel a route regularly

Synonymer till ply (inom politik)

Diskussion om ordet ply