pneumoni

[pneʊmɔˈniː]
pneumonin
(-)(-)
Substantiv [n]

Översättningar

Engelska

Synonymer till pneumoni

Hur uttalas ordet pneumoni?

[pneʊmɔˈniː]

Hur används ordet pneumoni

  • "Där bedömdes hon ha fått pneumoni, i dagligt tal kallat lunginflammation."

Vad betyder pneumoni inom medicin ?

lunginflammation

Diskussion om ordet pneumoni