pneumonia

pneumonias
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till pneumonia

Vad betyder pneumonia inom medicin ?

inflammation of the lungs with congestion caused by viruses or bacteria or irritants

Diskussion om ordet pneumonia