poängtera

poängterar
poängterade
poängterat
Verb

Översättningar

Synonymer till poängtera

Hur böjs ordet poängtera på svenska?

Presens: poängterar
Preteritum: poängterade
Supinum: poängterat

Hur används ordet poängtera

 • "Han är dock noga med att poängtera att de fyra besättningsmännen ändå inte hade gått att rädda."
 • "Men jag vill poängtera att vi gör allt vad vi kan för att festivalbesökarna vara trygga."
 • "Det finns bara förlorare i det här, det är viktigt att poängtera."
 • "Hon är noga med att poängtera att den här insatsen inte är till för att ersätta kommunernas och primärvårdens insatser, utan bara ersätta den sista tiden på sjukhuset."
 • "Johan Sanmartin Berglund menar också att det är viktigt att poängtera att märket efter bettet inte behöver vara ringformat, som många kanske tror."
 • "– Men det är viktigt att poängtera att det aldrig är appen i sig som är problemet, utan individerna som sitter på andra sidan skärmen."
 • "Samtidigt vill de poängtera att de tycker det är väldigt bra att kommunen valt att köpa in arbetskläder till personalen."
 • "– Jag vill poängtera att läget fortfarande är allvarligt och det är viktigt att alla fortsätter att använda dricksvattnet på ett sparsamt sätt, säger Conny Miketinac."
 • "– Vi kan bekräfta att förhandlingarna är inne i ett slutskede, men vi vill också poängtera att inget avtal är skrivet ännu, säger Saabs presschef Sebastian Carlsson."
 • "Samtidigt vill Love Börjeson poängtera att Sverige har en låg segregation om man jämför internationellt."

Diskussion om ordet poängtera

poängterad

Okänd ordklass

Hur används ordet poängterad

 • "Genom ett ” kraftigt understrykande ” eller en ” med emfas poängterad markering ” kan motparten få veta att den agerat på ett otillfredsställande sätt."

Diskussion om ordet poängterad