poem

poemet
poem
poemen
Substantiv [t]

Översättningar

Engelska
  • poem  [ litteratur ]

Synonymer till poem

  • dikt [ litteratur ]

Hur böjs ordet poem på svenska?

Obestämd singular: poem
Bestämd singular: poemet
Obestämd plural: poem
Bestämd plural: poemen

Hur används ordet poem

  • "Men kommer också fram till lösningen i detta poem i SVT:s Agenda."
  • "I don t know if these men and women ever thought of the Nobel honor for themselves, but I suppose that anyone writing a book, or a poem, or a play anywhere in the world might harbor that secret dream deep down inside."
  • "Inte minst kom fokus att riktas mot vem som skulle översätta Gormans poem."
  • "– För mig är konst och skapande som ett poem, något du inte kan förklara med ord."
  • "Den unge idealisten som talade om demokrati och gärna reciterade egna poem medan han körde fingrarna genom sitt ostyriga hår har blivit en man som tagit järngrepp om makten och uppenbarligen inte tänker släppa den ifrån sig."
  • "Zhu, 58 år, hade skrivit poem och meddelanden på internet som uppmanade till kamp för demokrati."
  • "Majoren James Abbott grundade staden 1853 och var så förtjust att han inför sin förflyttning därifrån skrev ett tårfyllt poem om staden som fick hans namn."
  • "Poesisällskapets styrelse högläser några av de poem som är aktuella för den kommande antologin med lokala diktare."

Vad betyder poem inom litteratur ?

dikt, vers, kväde, skaldestycke

Möjliga synonymer till poem

Relaterat till poem

diktning

Diskussion om ordet poem

poem

poems
Substantiv

Översättningar

Svenska

Vad betyder poem inom litteratur ?

a composition written in metrical feet forming rhythmical lines

Möjliga synonymer till poem

Diskussion om ordet poem