polarity

polarities
Substantiv

Översättningar

Svenska

Synonymer till polarity

Hur används ordet polarity

  • "he viewed it as a balanced polarity between good and evil"
  • "he got the polarity of the battery reversed"

Ordet polarity har 2 betydelser

  • Inom fysik, allmänt
  • Inom generell
fysik, allmänt
generell

Vad betyder polarity inom fysik, allmänt ?

egenskapen hos en magnet- eller strömkällepol, att vara positiv eller negativ, motsatsförhållande mellan två företeelser

Översättningar (inom fysik, allmänt)

Svenska

Ordet polarity inom generell

having an indicated pole (as the distinction between positive and negative electric charges)

Synonymer till polarity (inom generell)

Uttryck till polarity (inom generell)

Diskussion om ordet polarity